Zarządzanie stresem

"Stres pojawia się wówczas, gdy postrzegana presja przewyższa 
nasze postrzegane możliwości poradzenia sobie z nią.”
- Palmer

Współcześnie żyjemy pod ogromną presją i w ciągłej pogoni na niedoścignionymi ideałami. Krótkotrwały stres potrafi być sprzymierzeńcem. Jednak na dłuższą metę sieje spustoszenie w naszym organizmie, doprowadzając do poważnych zaburzeń psychosomatycznych.

W życiu zawodowym odczuwamy coraz większy nacisk na bycie doskonałym pracownikiem. Praca w której pojawiają się: ciągła zmiana, presja czasu i kontakt z klientami, jest niewątpliwie ciekawa i dynamiczna, ale również bardzo stresogenna.

Zestresowany pracownik staje się mniej wydajny, nieelastyczny, a z czasem odczuwa symptomy wypalenia zawodowego i odchodzi z pracy, albo zaczyna poważnie chorować. Często, w codziennym pędzie, nie uświadamiamy sobie jakim stresem jesteśmy obciążeni. Zaczynamy to zauważać, gdy jest już za późno na działania profilaktyczne. Warto więc poruszać ten temat wśród pracowników organizacji, aby szerzyć wiedzę i dbać o zdrowie psychiczne swojej załogi.

Ramowy plan szkolenia:

 1. Stres w ujęciu psychologicznym.
 2. Stres jako czynnik motywujący do działania.
 3. Indywidualny profil stresu.
 4. Techniki zarządzania nadmiernym stresem – Model ABCDE.
 5. Jak rozpoznać stres u swoich pracowników.
 6. Kompetencje komunikacyjne, a stres.
 7. Wpływ organizacji na redukcję nadmiernego stresu wśród pracowników.
 8. Przekonania jako główny czynnik nadmiernego stresu.
 9. Prawdziwe źródło stresu.
 10. Szybkie techniki na opanowywanie stresu.
 11. Stres, a wypalenie zawodowe.

Efekty szkolenia:

Uczestnik:

 • potrafi szybko rozpoznać pojawiające się u siebie symptomy stresu,
 • wie jaki poziom stresu działa na niego motywująco,
 • poznał swój poziom kontroli stresu,
 • opracował swój model eliminacji stresu,
 • dostrzega napięcie wśród pracowników,
 • zna techniki, które pomogą mu rozładować sytuacje stresowe w zespole,
 • zna związek pomiędzy uczuciem złości, stresem, a kryjącą się za nimi potrzebą,
 • zna pierwsze objawy wypalenia zawodowego spowodowanego nadmiernym stresem.

Pozostałe informacje

Do kogo skierowane jest szkolenie? Do managerów, kierowników działów, trenerów działów, pracowników.

Metody pracy podczas szkolenia: Mini-wykłady, dyskusje, burze mózgów, praca indywidualna przy użyciu kart pracy, praca grupowa, techniki myślenia wizualnego, metody facylitacji grupowej.

Co zawiera szkolenie? Warsztat prowadzony przed dwóch trenerów jednocześnie, materiały dla uczestników, autorskie karty pracy dla uczestników.