Zarządzanie sobą w czasie

„Każda chwila, która mogłaby być 
wykorzystana lepiej, jest stracona”
- Jean Jacques  Roussean

Badania pokazują, że efektywnie wykonujemy swoje zadania wyłącznie przez część dnia. Resztę czasu pochłaniają tak zwane „pożeracze czasu” lub zajmowanie się czynnościami, które w żaden sposób nie przybliżają nas do osiągnięcia celu. Znajomość technik organizacji czasu, umiejętność planowania, ustalania priorytetów, delegowania zadań oraz właściwe formułowanie celu, sprawiają że działamy efektywniej, realizujemy więcej zamierzeń i osiągamy sukcesy zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym

Ramowy plan szkolenia

 1. Zarządzanie sobą w czasie w kontekście koncepcji psychologicznych.
 2. Zdiagnozowanie indywidualnego stylu zarządzania czasem.
 3. Wyznaczenie celów metodą SMART jako element przezwyciężania dezorganizacji.
 4. Wybrane techniki i metody zarządzania czasem, wyznaczania priorytetów i planowania, skuteczne w zwiększaniu wydajności i efektywności.
 5. Pożeracze czasu i rozpraszacze – identyfikacja i techniki ograniczające lub eliminujące „pułapki czasu”.
 6. Identyfikacja i zamiana nawyków w kontekście osiągania większej efektywności.
 7. Opracowywanie indywidualnego planu działania, przy uwzględnieniu celów osobistych, zawodowych i posiadanych predyspozycji oraz zasobów.

Efekty szkolenia.

Uczestnik:

 • zidentyfikuje bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie,
 • pozna mity i fakty dotyczące zarządzania czasem,
 • nauczy się prawidłowo formułować cele metodą SMART,
 • nauczy się wyznaczania priorytetów,
 • pozna najpopularniejsze metody i techniki zarządzania sobą w czasie (między innymi: ABC, Pareto, Eisenhower),
 • pozna metodę ALPEN w kontekście tworzenia harmonogramu prac,
 • pozna jedną z technik myślenia wizualnego – tworzenie map myślowych- jako wsparcie w planowaniu zadań,
 • zidentyfikuje swoje pożeracze czasu i opracuje techniki pozwalające je ograniczyć,
 • pozna proces tworzenia się nawyków oraz nauczy się zamieniać nawyki ograniczające na wspierające,
 • opracuje swój plan działania, w kontekście najbliższych wyzwań zawodowych.

Pozostałe informacje

Do kogo skierowane jest szkolenie? Do managerów, kierowników działów, trenerów działów, pracowników.

Metody pracy podczas szkolenia: Mini-wykłady, dyskusje, burze mózgów, praca indywidualna przy użyciu kart pracy, praca grupowa, techniki myślenia wizualnego, metody facylitacji grupowej.

Co zawiera szkolenie? Warsztat prowadzony przed dwóch trenerów jednocześnie, materiały dla uczestników, autorskie karty pracy dla uczestników.