Zarządzanie inteligencją emocjonalną

„Każda chwila, która mogłaby być 
wykorzystana lepiej, jest stracona”
- Jean Jacques  Roussean.

Badania pokazują, że nawet aż 80% sukcesu na każdym polu, to inteligencja emocjonalna, a nie racjonalna. Uświadamianie sobie własnych emocji, umiejętność odczytywania nastrojów rozmówcy, zdolność budowania relacji, asertywność i zdolność do reagowania na próby manipulacji, sprawiają, że stajemy się bardziej wiarygodni w oczach naszych współpracowników i klientów. Działamy efektywniej z większą pewnością siebie i zaangażowaniem.

Ramowy plan szkolenia:

 1. Inteligencja emocjonalna w ujęciu psychologicznym.
 2. Znaczenie inteligencji emocjonalnej w kontekście skuteczności i efektywności menadżera i pracownika,
 3. Kluczowe obszary inteligencji emocjonalnej.
 4. Identyfikacja emocji u siebie, współpracowników i klientów,
 5. Techniki rozwijania inteligencji emocjonalnej,
 6. Umiejętność budowania relacji,
 7. Asertywność,
 8. Konstruktywna krytyka,
 9. Ochrona przed presją i manipulacją

Efekty szkolenia:

Uczestnik:

 • pozna znaczenie inteligencji emocjonalnej w realizacji celów i zwiększaniu efektywności,
 • zidentyfikuje swój poziom inteligencji emocjonalnej i opracuje plan rozwoju EQ,
 • pozna swój styl zarządzania emocjami,
 • nauczy się rozpoznawać typy osobowości w kontekście radzenia sobie z emocjami,
 • pozna główne założenie podejścia Mindfulness,
 • zidentyfikuje swój poziom asertywności i pozna podstawowe techniki zachowań asertywnych,
 • nauczy się wyrażać konstruktywną krytykę, z uwzględnieniem uczuć i emocji rozmówcy,
 • pozna najczęstsze techniki manipulacji oraz sposoby reagowania na nie.

Pozostałe informacje

Do kogo skierowane jest szkolenie? Do managerów, kierowników działów, trenerów działów, pracowników.

Metody pracy podczas szkolenia: Mini-wykłady, dyskusje, burze mózgów, praca indywidualna przy użyciu kart pracy, praca grupowa, techniki myślenia wizualnego, metody facylitacji grupowej.

Co zawiera szkolenie? Warsztat prowadzony przed dwóch trenerów jednocześnie, materiały dla uczestników, autorskie karty pracy dla uczestników.