Szkolenia dla rodziców

"W bałaganie odnajdź prostotę, 
w dysharmonii harmonię.
Możliwości tkwią pośród trudności".
-Albert Einstein

Rodzicielstwo jest jednym z największych wyzwań, jakie stają na naszej drodze, podczas całego życia. Zostając rodzicami stajemy się odpowiedzialni za rozwój naszego dziecka. To, jakie wartości, przekonania i style zachowania młodzi ludzie wyniosą z domu, rzutuje na całe ich późniejsze życie. Obecnie pęd życia, chęć osiągania sukcesów zawodowych i presja bycia doskonałym sprawiają, że poświęcamy dzieciom coraz mniej „efektywnego” czasu. Młodzi ludzie, w większości, nie mają obecnie autorytetów, nie stawia się im jasnych granic, przez co często czują się zagubieni i manifestują to nieposłuszeństwem i agresją.

Chcąc wspierać rodziców w tak ważnej roli, jaką jest rodzicielstwo, przygotowujemy programy szkoleniowe, pozwalające wypracować dobre praktyki wychowawcze.

Tematyka warsztatów z zakresu kompetencji rodzicielskich.

Przed przystąpieniem do realizacji warsztatów, badamy potrzeby szkoleniowe w danej grupie. Przygotowywane programy edukacyjne oparte są na wiedzy z zakresu tematyki:

 • porozumienia bez przemocy,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • komunikacji opartej na faktach,
 • motywowania,
 • rozpoznawania i radzenia sobie z silnymi emocjami,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • potrzeb i wartości.
 • budowania i zmiany nawyków.

Metody pracy podczas warsztatów

Wiedza teoretyczna ograniczona jest maksymalnie do 20% czasu trwania zajęć, poparta przykładami z życia, prezentowana wizualnie. Pozostałe 80% spotkania, to formy aktywizujące uczestników, pozwalające przepracować zdobytą wiedzą na przykładach i od razu wcielać ją w swoją praktykę wychowawczą. Warsztat oparty jest o:

 • elementy grywalizacji,
 • techniki myślenia wizualnego,
 • metody facylitaji grupowej,
 • pracę z indywidualnymi kartami pracy,
 • pracę grupową,