Szkolenia dla kadry

"Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, 
Ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą".
-T. Harv Eker

Na nauczycielach ciąży ogromna presja. Nie tylko przekazują dzieciom wiedzę i umiejętności z zakresu określonego przedmiotu, ale również mają bardzo duży wpływ na kształtowanie ich osobowości, podejścia do świata, umiejętności społecznych i innych kompetencji, które w późniejszych latach rzutują na życie młodych ludzi. Niestety nadal niewystarczająco pracuje się nad podnoszeniem, wśród nauczycieli, umiejętności z zakresu kompetencji miękkich, które mogliby wykorzystać do codziennej pracy, uzyskując coraz lepsze efekty wychowawcze.

Nasze doświadczenie pedagogiczne, rozmowy z nauczycielami i wychowawcami, pozwoliły nam zdiagnozować obszary, nad którymi warto pracować.

Tematyka warsztatów z zakresu kompetencji społecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji warsztatów, badamy potrzeby szkoleniowe w danej grupie. Przygotowywane programy edukacyjne oparte są na wiedzy z zakresu tematyki:

 • rozwiązywania konfliktów,
 • mediacji rówieśniczych,
 • motywowania,
 • kreatywności,
 • porozumienia bez przemocy,
 • inteligencji emocjonalnej,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • potrzeb i wartości.
 • typów osobowości.

Oferujemy również szkolenia, które pomagają pracować z uczniami w kreatywny i nowoczesny sposób. Podczas takich warsztatów uczestnicy poznają podstawowe metody z zakresu:

 • myślenia wizualnego,
 • projektowania kart pracy,
 • technik pamięciowych,
 • procesów facylitacji grupowej.

Metody pracy podczas warsztatów

Wiedza teoretyczna ograniczona jest maksymalnie do 20% czasu trwania zajęć, poparta przykładami z życia, prezentowana wizualnie. Pozostałe 80% spotkania, to formy aktywizujące uczestników, pozwalające przepracować zdobytą wiedzą na przykładach i od razu wcielać ją w swoją praktykę pedagogiczną. Warsztat oparty jest o:

 • elementy grywalizacji,
 • techniki myślenia wizualnego,
 • metody facylitaji grupowej,
 • pracę z indywidualnymi kartami pracy,
 • pracę grupową,