Szkolenia skrojone na miarę

Powiedz mi – to zapomnę, 
Naucz mnie – to może zapamiętam,
Zaangażuj mnie – to się nauczę.
– Benjamin Franklin

Każda organizacja jest w innym momencie rozwoju, staje przed wyjątkowymi wyzwaniami i potrzebuje indywidualnego wsparcia. Oferujemy Państwu spotkania, podczas których badamy potrzeby szkoleniowe organizacji. Na podstawie wyników, opracowujemy program szkoleniowy oparty o następujące zagadnienia tematyczne:

 • Kompetencje pracowników i style zarządzania w kontekście typów osobowości – sukces zespołu jest wypadkową działań poszczególnych jego członków. Aby skutecznie wykorzystać potencjał każdego pracownika, niezbędna jest wiedza dotycząca jego typu osobowości. Dzięki niej kierownik zespołu może zastosować odmienny styl zarządzania w stosunku do każdej jednostki, wykorzystując jej mocne i słabe strony.
 • Komunikacja oparta na faktach – komunikacja jest kluczowym elementem, pozwalającym osiągać sukcesy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Komunikacja to nie tylko wypowiadane słowa, ale również szereg innych aspektów, takich jak ton głosu, sposób mówienia, tempo głosu, emocje, zarządzanie przestrzenią, komunikaty niewerbalne. Dodatkowo każdy posiada swoją własną mapę rzeczywistości, a więc zbudowany obraz świata, szereg własnych wspomnień i doświadczeń, wybiórczą uwagę i wiele innych czynników, które stanowią, tak zwane, szumy komunikacyjne, czyli elementy, które nie pozwalają nam trafić do naszego rozmówcy. Komunikacja oparta na faktach pozwala precyzyjnie wyrażać myśli, utwierdzić się w przekonaniu, że zostałem zrozumiany, efektywnie słuchać i wyciągać najistotniejsze informację od naszego rozmówcy, a więc informacje o jego potrzebach.
 • Zdrowa semantyka z elementami perswazji i negocjacji – Nie jesteśmy w stanie efektywnie zmienić swojego sposobu działania, stylu zarządzania, umiejętności komunikacyjnych, bez zmiany schematów myślowych, sposobu dobierania słów i formułowania komunikatów. To jak formułujemy myśli wpływa na nasz styl pracy i podejście do życia. To jak mówimy ma znaczący wpływ na to, jak jesteśmy odbierani przez innych i czy potrafimy zachęcić ich do działania, zgodnego z naszymi oczekiwaniami.
 • Komunikacja 1 na 1 – jednym z kluczowych elementów pracy każdego managera, jest rozmowa sam na sam ze swoim pracownikiem. Dobry lider, posiada kompetencje pozwalające mu przeprowadzić efektywną rozmowę, dzięki której poznaje punk widzenia swojego rozmówcy, pomaga mu znaleźć rozwiązanie problemu, bez narzucania swojego zdania. Ponadto efektywnie przekazuje uznania, ale również potrafi wytknąć błędy i udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Praca z zespołem – dobry manager potrafi prowadzić efektywne spotkania zespołów, na których w sposób zwięzły i jasny, przedstawia cele, zadania i problemy z jakimi przyszło im pracować. Zna techniki facylitacji, dzięki którym spotkania są ciekawe, a nad rozwiązaniami pracuje cały zespół, a nie tylko wybrane jednostki. Przestawia nowe treści w sposób ciekawy i prosty do zapamiętania. Każde spotkanie prowadzone jest w podobnym rytmie, dając poczucie bezpieczeństwa i zachęcając do brania aktywnego udziału.
 • Myślenie wizualne w biznesie – myślenie wizualne stosowane jest obecnie przez największe firmy. Jest poniekąd odpowiedzią na powszechne zastępowanie słów obrazkami i ikonami. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy prezentowane treści, jesteśmy w stanie dłużej skupić uwagę i bardziej angażujemy się w działanie.                
 • Zarządzanie motywacją – motywacja to siła, która popycha nas do działania, sprawia, że zaczynamy realizować wyznaczone cele. Jednak bardzo często szybko znika, lub co gorsza, zamienia się w rezygnację, czy frustracją. Zmotywowany pracownik jest efektywniejszy, bardziej związany z firmą, utożsamia się z jej wartościami i celami. Obecnie coraz trudniej o utrzymanie wysokiego poziomu motywacji. Aktualna sytuacja na rynku pracy sprawia, że pracownik wychodzi z założenia, że jeśli nie ta praca, to inna. Duża rotacja kadry negatywnie wpływa nie tylko na wyniki firmy, ale również na atmosferę w pracy. Są jednak zespoły, które od wielu lat działają w praktycznie niezmienionym składzie. Głównym czynnikiem wpływającym na taki stan rzeczy, są umiejętności kierowników i managerów do skutecznego motywowania swojej załogi.
 • Zarządzanie stresem – stres jest zjawiskiem naturalnym. Kiedyś pełnił rolę ostrzegawczą, informując o zbliżającym się zagrożeniu. Obecnie presja czasu, ciągłe zmiany, dążenie do perfekcji sprawiają, że nasz poziom stresu utrzymuje się na wysokim poziomie. W dłuższej perspektywie czasu taka sytuacja odbija się poważnie na naszym zdrowiu i życiu. Sytuacje potęguje wykonywanie pracy zawodowej, związanej z ciągłymi zmianami i kontaktami z klientami. Zestresowany pracownik staje się mniej wydajny, nieelastyczny, a z czasem odczuwa symptomy wypalenia zawodowego i odchodzi z pracy, albo zaczyna poważnie chorować. Często w codziennym pędzie nie uświadamiamy sobie jakim stresem jesteśmy obciążeni. Zaczynamy to zauważać, gdy jest już za późno na działania profilaktyczne.
 • Zarządzanie sobą w czasie – badania pokazują, że efektywnie wykonujemy swoje zadania wyłącznie przez część dnia. Resztę czasu pochłaniają tak zwane „pożeracze czasu” lub zajmowanie się czynnościami, które w żaden sposób nie przybliżają nas do osiągnięcia celu. Znajomość technik organizacji czasu, umiejętność planowania, ustalania priorytetów, delegowania zadań oraz właściwe formułowanie celu, sprawiają że działamy efektywniej, realizujemy więcej zamierzeń i osiągamy sukcesy zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
 • Zarządzanie zmianą – obecnie, coraz częściej mówi się, że pewna w życiu jest tylko zmiana. Wszystko wokół się zmienia. Stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami i decyzjami. Podejmując każdą kolejną decyzję, doprowadzamy do małych lub całkiem dużych zmian w naszym życiu zawodowym i osobistym. Na niektóre zmiany decydujemy się sami, inne wiążą się z zewnętrznymi okolicznościami, na które nie mamy wpływu. Jednak każda zmiana związana jest z całą gamą emocji, a najmocniej ze stresem i poczuciem niepewności. Wszystkie zmiany w organizacji wpływają na pracę i samopoczucie pracowników. Znajomość etapów wprowadzania zmiany i technik pracy ze zmianą, jest kluczowym elementem, pozwalającym świadomie osiągać nowe cele przez wszystkich członków organizacji.
 • Zarządzanie inteligencją emocjonalną – badania pokazują, że nawet aż 80% sukcesu na każdym polu, to inteligencja emocjonalna, a nie racjonalna. Uświadamianie sobie własnych emocji, umiejętność odczytywania nastrojów rozmówcy, zdolność budowania relacji, asertywność i zdolność do reagowania na próby manipulacji, sprawiają, że stajemy się bardziej wiarygodni w oczach naszych współpracowników i klientów. Działamy efektywniej z większą pewnością siebie i zaangażowaniem.

Wszystkie szkolenia opracowywane są z największa starannością. O metodach naszej pracy można przeczytać w zakładce O NAS.

Zapraszamy do kontaktu.