Oferta dla szkół

"Najlepsi nauczyciele to tacy, 
którzy powiedzą Ci gdzie patrzeć,
ale nie powiedzą Ci co widzieć".
-Alexandra K. Trenfor

Współczesny system edukacji staje przed ogromnym wyzwaniem. Często większym problemem dla nauczycieli nie jest wpojenie uczniom wiedzy, a praca nad ich rozwojem osobistym i społecznym. Niestety napięty program edukacyjny nie pozostawia zbyt wiele miejsca na zajęcia, lub nawet pojedyncze ćwiczenia, z zakresu kompetencji społecznych, a właśnie takich umiejętności dzieciom i młodzieży brakuje obecnie najbardziej. Ponadto nauczyciele najczęściej nie przeszli przeszkolenia trenerskiego, więc trudno wymagać od nich skutecznego prowadzenia treningów z zakresu kompetencji miękkich.

Wyposażenie młodych ludzi w wiedzę i umiejętności z zakresu radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami, zarządzania sobą w czasie, wyznaczania celów i planowania ich realizacji, budowania relacji, komunikacji bez przemocy, pozwala im lepiej poznać samych siebie, budować poczucie własnej wartości, rozwiązywać konflikty i stawiać czoła wyzwaniom.

Oferta dla szkół

Obserwując powyższe problemy i wychodząc naprzeciw wspomnianym potrzebom edukacyjnym, opracowałyśmy wsparcie dla szkół w zakresie: