Zarządzanie zmianą

Całkowita wolność od stresu to śmierć, 
bo stres jest obecny w każdym ludzkim działaniu”
- Hans Gelyeb

Obecnie, coraz częściej mówi się, że pewna w życiu jest tylko zmiana. Wszystko wokół się zmienia. Stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami i decyzjami. Podejmując każdą kolejną decyzję, doprowadzamy do małych lub całkiem dużych zmian w naszym życiu zawodowym i osobistym. Na niektóre zmiany decydujemy się sami, inne wiążą się z zewnętrznymi okolicznościami, na które nie mamy wpływu. Jednak każda zmiana związana jest z całą gamą emocji, a najmocniej ze stresem i poczuciem niepewności. Wszystkie zmiany w organizacji wpływają na pracę i samopoczucie pracowników. Znajomość etapów wprowadzania zmiany i technik pracy ze zmianą, jest kluczowym elementem, pozwalającym świadomie osiągać nowe cele, przez wszystkich członków organizacji.

Ramowy plan szkolenia:

 1. Zmiana w ujęciu psychologicznym.
 2. Rodzaje motywacji do zmiany.
 3. Etapy zmiany.
 4. Emocje towarzyszące zmianie i ich wpływ na efektywność pracowników.
 5. Zmiana, a poczucie własnej wartości w kontekście zawodowym.
 6. Kluczowa rola kierownictwa we wspieraniu pracowników podczas zmiany.
 7. Umiejętność szybkiego reagowania w sytuacji zmiany.
 8. Typ osobowości a reakcja na zmianę,
 9. Zmiana, a poczucie bezpieczeństwa w organizacji.
 10. Zmiana, a poziom stresu wśród pracowników.

Efekty szkolenia:

Uczestnik:

 • zna proces powstawania zmian,
 • rozpoznaje psychospołeczne bariery wdrażania zmian w organizacji,
 • zna podstawowe etapy zmiany i identyfikuje emocje, które się z nimi wiążą,
 • wie jak zmiana wpływa na poczucie własnej wartości,
 • poznaje techniki podnoszenia i utrzymywania motywacji do kontynuowania procesu wprowadzania zmian oraz przestrzegania nowych norm,
 • rozpoznaje podstawowe typy osobowości w kontekście wprowadzania zmian w organizacji,
 • potrafi wykorzystać techniki rozwiązywania sytuacji kryzysowych, pojawiających się podczas wdrażania zmian.

Pozostałe informacje

Do kogo skierowane jest szkolenie? Do managerów, kierowników działów, trenerów działów, pracowników.

Metody pracy podczas szkolenia: Mini-wykłady, dyskusje, burze mózgów, praca indywidualna przy użyciu kart pracy, praca grupowa, techniki myślenia wizualnego, metody facylitacji grupowej.

Co zawiera szkolenie? Warsztat prowadzony przed dwóch trenerów jednocześnie, materiały dla uczestników, autorskie karty pracy dla uczestników.