Oferta dla firm

„Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki. 
Jedyną miarą sukcesu jest wysiłek, jaki włożyliśmy aby go osiągnąć.”
- Bruce Lee

Ciągłe doskonalenie kompetencji miękkich wśród pracowników, zwłaszcza tych wyższego szczebla, przekłada się na efektywność pracy całych zespołów. Uświadomienie sobie pewnych mechanizmów psychologicznych, pozwala managerom i kierownikom zarządzać zespołami bardziej świadomie, z większym zaangażowaniem i pewnością siebie.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy:

  • Szkolenia, prowadzone w formie warsztatowej, z zakresu:

Zarządzania motywacją.

Zarządzania stresem.

Zarządzania sobą w czasie.

Zarządzania zmianą.

Zarządzania inteligencją emocjonalną.

  • Współpracę krótkofalową – cykl 5 warsztatów dla kierowników/managerów/trenerów działów, z powyższej tematyki. Szkolenia odbywają się w dogodnych dla Państwa terminach, jednak nie częściej niż co 2 tygodnie i nie rzadziej niż co miesiąc. Dzięki temu uczestnicy mają wystarczająco dużo czasu, aby przepracować poznane kompetencje, a jednocześnie pamiętają wiedzę z poprzednich szkoleń, do której nawiązujemy podczas kolejnych spotkań.
  • Szkolenia, prowadzone w formie warsztatowej, dostosowane do potrzeb organizacji. Więcej o szkoleniach, krojonych na miarę Państwa potrzeb, można przeczytać TUTAJ.
  • Sesje coachingowe – istotą coachingu jest wspieranie klienta w określeniu oraz osiąganiu celów życiowych i zawodowych bez dawania mu gotowych rozwiązań. Na sesji klient ma szansę pracować nad swoimi blokadami w pracy z zespołem oraz celami i wyzwaniami jakie pojawiają się w życiu zawodowym i prywatnym. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.