Zarządzanie motywacją

„Dziś zrób coś, czego innym się nie chce. 
Jutro będziesz miał coś, o czym inni tylko marzą”.

Motywacja to siła, która popycha nas do działania, sprawia, że zaczynamy realizować wyznaczone cele. Jednak bardzo często szybko znika, lub co gorsza, zamienia się w rezygnację, czy frustracją.

Nie od dzisiaj wiadomo, że zmotywowany pracownik jest efektywniejszy, bardziej związany z firmą, utożsamia się z jej wartościami i celami. Obecnie coraz trudniej o utrzymanie wysokiego poziomu motywacji. Aktualna sytuacja na rynku pracy sprawia, że pracownik wychodzi z założenia, że jeśli nie ta praca, to inna. Duża rotacja kadry negatywnie wpływa nie tylko na wyniki firmy, ale również na atmosferę w pracy.

Są jednak zespoły, które od wielu lat działają w praktycznie niezmienionym składzie. Głównym czynnikiem wpływającym na taki stan rzeczy, są umiejętności kierowników i managerów do skutecznego motywowania swojej załogi. Nasze szkolenie w przystępny sposób prezentuje tajniki skutecznego motywowania, a praktyczny charakter spotkania, pozwala natychmiast wprowadzać zdobyte umiejętności w życie.

Ramowy plan szkolenia:

 1. Motywacja w ujęciu psychologicznym
 2. Główne czynniki demotywujące pracowników.
 3. Etapy budowania i utrzymywania motywacji.
 4. Kluczowa rola managera w motywowaniu pracowników.
 5. Style zarządzania, a poziom motywacji wśród pracowników
 6. Osobowość i wartości, a poziom motywacji.
 7. Od motywacji do nawyków.
 8. Poczucie stabilizacji i pewności siebie, a motywacja.

Efekty szkolenia:

Uczestnik:

 • poznał techniki rozbudzania i utrzymywania motywacji,
 • poznał swój styl zarządzania w kontekście podtrzymywania motywacji u pracowników,
 • stworzył indywidualne techniki motywowania pracowników, spójne z własnym stylem zarządzania,
 • poznał 7 kluczowych sposobów na utrzymywanie motywacji w zespole.
 • wie jak odwoływać się do wartości, jako kluczowego czynnika motywacji.
 • poznał mechanizm powstawania nawyków oraz metody zamiany nawyków ograniczających na nawyki wspierające motywację.

Pozostałe informacje

Do kogo skierowane jest szkolenie? Do managerów, kierowników działów, trenerów działów, pracowników.

Metody pracy podczas szkolenia: Mini-wykłady, dyskusje, burze mózgów, praca indywidualna przy użyciu kart pracy, praca grupowa, techniki myślenia wizualnego, metody facylitacji grupowej.

Co zawiera szkolenie? Warsztat prowadzony przed dwóch trenerów jednocześnie, materiały dla uczestników, autorskie karty pracy dla uczestników.