Dla uczniów i studentów

"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział.
Nie żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał.
Nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało".
- Janusz Korczak

Dzisiejsza młodzież staje przed ogromnym wyzwaniem radzenia sobie w świecie, gdzie panuje natłok informacji, presja bycia doskonałym, osiągania sukcesów, sprostania wygórowanym oczekiwaniom. Często nie mają stabilnych fundamentów, ciągle poszukują własnej tożsamości i próbują za wszelką cenę dostosować się, do ciągle zmieniającego się świata. Rozwój mediów społecznościowych sprawia, że przestają być anonimowi, a każde potknięcie może znaleźć się w sieci i być szeroko komentowanym wydarzeniem. Młodzież nie ma stabilnych wzorców i autorytetów. W wielu przypadkach nie wie, do kogo może zwrócić się w sytuacji kryzysowej. System edukacji ciągle stawia na zdobywanie wiedzy, pomijając, tak kluczowy, rozwój umiejętności społecznych. To wszystko sprawia, że w minionym roku, Polska była drugim państwem w Europie, co do częstotliwości samobójstw wśród młodzieży.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, prowadzimy warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji społecznych, które są kluczowym składnikiem osiągania poczucia bezpieczeństwa, sukcesu i spokoju.

Tematyka warsztatów z zakresu kompetencji społecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji warsztatów, badamy potrzeby szkoleniowe w danej grupie. Przygotowywane programy edukacyjne oparte są na wiedzy z zakresu tematyki:

 • komunikacji interpersonalnej,
 • treningu asertywności,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • identyfikacji emocji,
 • zarządzania sobą w czasie,
 • pracy w zespole,
 • wyznaczania i realizowania celów,
 • identyfikacji potrzeb i wartości,
 • rozwiązywania konfliktów i mediacji rówieśniczych.

Metody pracy podczas warsztatów

Aby młodzież wyniosła z zajęć jak najwięcej, stosujemy szeroką gamę skutecznych i aktywizujących metod treningowych:

 • elementy grywalizacji,
 • techniki myślenia wizualnego,
 • metody facylitaji grupowej,
 • pracę z indywidualnymi kartami pracy,
 • pracę grupową,

Wiedza teoretyczna, ograniczona jest do maksymalnie 20% czasu trwania zajęć, prezentowana w sposób przystępny, pokazana graficznie na flipchartach, poparta przykładami z życia. Pozostałe 80% spotkania, to formy aktywizujące uczestników, pozwalające przepracować zdobytą wiedzą na przykładach.